Hällefors Bowling

En sport för alla!

Logotyp - Ett fält av silver, ett blått, röd låga, blå halvmåne och blå järnmärke
tisdag 18 maj 2021

Skolungdomar

Bowla billigt på fredagar

Klockan 16-18

Endast 5 kronor per serie

Lämna synpunkter

Här kan du lämna frågor, beröm, synpunkter och klagomål till Hällefors Bowling om precis vad som helst. Vill du lämna synpunkter på brister i tillgängligheten på webbplatsen så går det också bra här. Synpunkterna vi får in hjälper oss att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Formulär

Ange minst ett sätt du vill bli kontaktad på om du önskar få svar från oss. Lämna fälten för kontakt­uppgifter tomma om du vill vara anonym.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Återkoppling * (obligatorisk)
ÅterkopplingHantering av personuppgifter
Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter för syftet att kunna registrera och hantera ditt ärende. Uppgifterna tas om hand av ansvarig verksamhet. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av lagliga grunden uppgift av allmänt intresse. Läs mer om Hällefors kommuns hantering av personuppgifter på www.hellefors.se/gdpr.

Uppdaterad

22/12 2020 14.56.51